Reklamacje lub zwroty

Wszelkie informacje dotyczące reklamacji i zwrotów są opisane w
REGULAMINIE SKLEPU herbal-centrum.pl

REGULAMIN SKLEPU dostępny tutaj

DODATKOWE PRAWO DO ZWROTU TOWARU

 

1. Sprzedawca przyznaje Klientom dodatkowe prawo do zwrotu Towarów będących suplementami diety marki Herbalife w terminie 30 dni od dnia dostawy bez podania przyczyny.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w §8 ust. 1 Regulaminu jest odesłanie przez Klienta Sprzedawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy Towarów będących suplementami diety marki Herbalife wraz z oryginalnym paragonem lub fakturą na adres FHU Katarzyna Gabiec,ul. Kłodzka 7/4 Wrocław 50-536. Ponadto Klient do przesyłki musi dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz stanowiący załącznik do Regulaminu.